Friday, December 19, 2008

pusang gala!


eto ang pusang madalas magbulatlat ng basura namin. ngayon, napakinabangan ko s'ya sa litratong ito. at least gumanda ang tingin ko sa kanya sa picture na ito, hehe!
Posted by Picasa

No comments: