Saturday, March 7, 2009

freeman

ipagdasal natin ang kaluluwa ni Francis Magalona na pumanaw kahapon lang. isang institusyon sa larangan ng Pinoy Rap. s'ya ang responsable kung bakit naging seryoso at makatuturan ang Pinoy Rap at naiangat ito mula sa pagiging novelty. sa aking paniniwala, s'ya rin ang isa sa mga dahilan kung bakit nagwakas ang 'awayang hiphop at metal' nung dekada '90.

sa Master Rapper, Man from Manila, FrancisM.... isang milyong saludo sa iyo at sa mga adhikain mo!


every color and every hue is represented by me and you
-FrancisM

No comments: