Wednesday, July 28, 2010

recent shotswala akong maisulat, wala akong maisip. mahirap magsalita pag walang naniniwala.

No comments: