Thursday, November 29, 2007

make a difference

lintek na trillanes yan! hindi na s'ya nahiya sa mga tao, pagkatapos ipagkatiwala sa kanya ang pag-asa ng bayan na makakagawa s'ya ng pagbabago sa matalinong pamamaraan ganito lang pala ang gagawin. sana hindi na lang s'ya naghangad na maging senador, nanatili na lang sana s'yang rebelde dahil sa ganung paraan lang yata n'ya kayang makipaglaban. kung tutuusin nga, nasa estado na s'ya na dapat isa s'ya sa nagtatanggol ng kapakanan ng bayan. kung sa tingin n'ya ay mali ang pagpapalakad ng pangulo, labanan n'ya ito sa nararapat na pamamaraan - isang bagay na hinihintay kong gagawin n'ya pero mali pala ako.. barumbadong pamamaraan pala ang alam n'ya.

we might think that the Katipunan was responsible for setting our fatherland free but it was Rizal's ideals that united the Filipinos to seek for the long lost freedom. his pen and paper served as a poison-dipped bullet that penetrated the cranium of an empire.

No comments: