Sunday, November 15, 2009

sunday... bloody sunday

habang ang mga Pilipino ay nagbubunyi sa panalo ni Pacquaio laban kay Cotto, nandito ako... nagdadalamhati sa problemang dumating sa pamilya namin.

mga bagay na nangyari na walang may kakayahang baguhin at ulitin para maging tama.

No comments: